<aside> <img src="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" alt="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" width="40px" /> 歡迎來到 Noah 諾亞的理想生活建造基地

<aside> <img src="/icons/extension_purple.svg" alt="/icons/extension_purple.svg" width="40px" /> 理想生活拼圖庫

Untitled Database


<aside> <img src="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" alt="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" width="40px" /> 一般專案行動紀錄

</aside>

<aside> <img src="/icons/puzzle_purple.svg" alt="/icons/puzzle_purple.svg" width="40px" /> Notion 訓練營行動架構

Untitled Database


<aside> <img src="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" alt="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" width="40px" /> 特殊專案行動紀錄

</aside>

<aside> <img src="/icons/puzzle_purple.svg" alt="/icons/puzzle_purple.svg" width="40px" /> 針對文章寫作的特別行動庫

</aside>


<aside> <img src="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" alt="/icons/map-pin-alternate_purple.svg" width="40px" /> 理想生活拼圖的知識補充區

</aside>

<aside> <img src="/icons/computer_purple.svg" alt="/icons/computer_purple.svg" width="40px" /> 外部知識補充

諾亞的拼圖培育庫(I)